Vakgebied transport

Opleidingen Transport

In-company & open inschrijving trainingen

DEADLINE CODE 95 – voor veel beroepschauffeurs

Voor veel beroepschauffeurs verliep op 10 september 2021 hun code 95. Geldt dit ook voor u en heeft u nog niet al uw code 95 nascholingsuren gemaakt, dan is hieronder te zien hoelang u nog heeft voordat uw code 95 verloopt.

0Weken0Dagen0Uren0Minuten0Seconden

Overige informatie

 De gewijzigde Richtlijn vakbekwaamheid bestuurders gaat in op 13 september 2021. Hieronder vindt u veel gestelde vragen en antwoorden. Deze worden ook op de CBR website geplaatst en daar waar nodig aangevuld. 

E-learning 

Met de komst van de gewijzigde Richtlijn mag er nog maar 12 uur aan e-learning worden gevolgd. Nascholingsdagen tellen toch mee voor 7 uur nascholing? Hoe werkt dit? 

Elke nascholingsdag met een deel e-learning telt mee voor 4 uur aan e-learning. De nascholingsdag zelf telt gewoon mee voor 7 uur nascholing. Dit verandert niet. 

U mag in totaal 3 nascholingsdagen volgen met e-learning, want daarmee komt u aan 12 uur aan e-learning. Die 3 zelfde nascholingsdagen leveren dus 21 uur van de 35 uur aan nascholing op. 

Ik heb al 2 nascholingsdagen gevolgd met e-learning. Wat betekent dit met de komst van de gewijzigde Richtlijn? 

Elke nascholingsdag met e-learning die is gevolgd vóór 13 september 2021 telt mee voor 4 uur aan e-learning. Bij 2 gevolgde nascholingsdagen vóór 13 september 2021 is dit dus 8 uur. U mag maximaal 3 nascholingscursussen met e-learning volgen. 

Ik heb al 4 cursussen met e-learning gedaan voor 13 september 2021. Wat gebeurt hiermee? 

Alle nascholingscursussen die u heeft afgerond voor 13 september 2021 blijven geldig. Alleen kan de laatste cursus om aan 35 uur nascholing te komen dan niet meer met een e-learning onderdeel. 

Ik heb een nascholingsdag gepland staan op 15 september 2021. Dit is een nascholingscursus met een deel e-learning. Mag ik het e-learningdeel volgen voor 13 september 2021? 

Ja, dat mag. Het e-learningdeel kunt u voor of na 13 september volgen. Let op: het telt alleen mee voor 4 uur aan e-learning als u nog geen 12 uur e-learning heeft opgebouwd. 

 Opgeknipte cursussen (cursussen in dagdelen) 

Hoe is de werking straks met opgeknipte cursussen (in dagdelen)? 

Voor theoriecursussen (U-codes) geldt dat vanaf 13 september de cursusdagen op aaneengesloten dagen moeten plaatvinden. Dat betekent dat als je bijvoorbeeld een U19 Leefstijl dagdeel A plant op 15 september, dan moet dagdeel B plaatsvinden op 16 september. 

Voor de praktijktrainingen (W-codes) en alle e-learningcursussen (U-codes en W-codes) blijft de situatie ongewijzigd. 

Ik heb een theoriecursusdag gepland staan op 13 september. Dit is het tweede deel van een nascholingscursus in dagdelen. Het eerste dagdeel was op 7 september. Mag dat? 

Nee, dan is deze nascholingscursus niet geldig. Theoriecursussen in dagdelen die voor 13 september zijn gestart moeten vóór 13 september zijn afgerond. 

We moeten opgeknipte cursusdagen van theoretische nascholing straks op aaneengesloten dagen volgen. Is hiervoor geen coulance in verband met corona? 

De coulance is er en loopt tot 13 september 2021. Daarna is er geen coulance meer en gelden de nieuwe spelregels. 

Nascholingscursussen herhalen 

Ik heb een nascholingscursus U24-1 Chauffeursdag gevolgd. Mag ik die nog een keer volgen na 13 september 2021? 

Als u nog geen nascholingsdagen heeft herhaald, dan mag u de cursus U24-1 Chauffeursdag nog een keer volgen. U mag namelijk 1 nascholingscursus die meetelt voor 7 uur nascholing herhalen. Dit betekent dan wel dat de andere nascholingscursussen nieuw voor u moeten zijn voor het verkrijgen van 35 uur nascholing. 

Let op: nascholingscursussen die meetellen voor meer dan 7 uur (dus uit meerdere nascholingsdagen bestaan), mogen niet worden herhaald. 

Ik heb de tweedaagse nascholingscursus U16-2 Heftruck gevolgd. Mag ik die nog een keer volgen na 13 september 2021? 

Nee, nascholingscursussen die meetellen voor meer dan 7 uur (dus uit meerdere nascholingsdagen bestaan), mogen niet worden herhaald. 

Ik heb al 3 keer de cursus U03-1 Lading zekeren gevolgd. Dit mag met de nieuwe spelregels niet meer. Wat gebeurt er met deze nascholingsuren? 

Alles wat u voor 13 september 2021 heeft afgerond, blijft geldig. In dit geval heeft u 21 uur nascholing. Wel moeten de 2 nascholingscursussen die u na 13 september 2021 nog volgt nieuw voor u zijn. 

Geldt de beperking van herhalingen ook voor praktijktrainingen? 

Ja, dat geldt ook voor praktijktrainingen. Het is wel toegestaan om bijvoorbeeld de W01-1 Het Nieuwe Rijden (HNR), W02-1 Rijoptimalisatie en W05-1 Manoeuvreren te volgen. 

Als extra informatie: Het principe van minimaal 1 praktijktraining in een nascholingscyclus van 35 uur blijft ongewijzigd. 

Nascholing op basis van overige EU-wetgeving/andere verordeningen 

Met de nieuwe spelregels mag ik van de 35 uur nascholing maar één cursus die uit andere Europese wetgeving komt volgen. Om welke nascholingscursussen gaat dit? 

Dit gaat om de cursussen (Pluim)vee en het vervoer van personen met een handicap. Voor ADR geldt een uitzondering: cursussen met betrekking tot ADR mogen voor 14 uur meetellen binnen de nascholingscyclus. 

Ik heb een nascholingscursus U12-1 Chauffeur pluimveetransport of chauffeur veetransport gevolgd. Mag ik nu nog een cursusdag ADR volgen? 

Nee, dat mag niet binnen de lopende nascholingscyclus. 

Ik heb 1 nascholingsdag van de U100-2 ADR verlenging gevolgd. Mag ik de 2e dag van deze nascholingscursus ook nog volgen? 

Ja, dat mag. Er geldt een uitzondering voor ADR tot maximaal 14 uur aan nascholing. 

Bron: CBR nieuwsbrief 7-6-2021

De ingangsdatum waarop alle onderstaande wijzigingen ingaan is vermoedelijk 1 april 2021. Dit betekent dat tot die datum alles plaatsvindt onder het huidige regime.

Variatie binnen de nascholing
Vanaf vermoedelijk 1 april 2021 wordt er een limiet gesteld aan hoe vaak een nascholingscursus herhaald mag worden in een nascholingscyclus van 35 uur. Iedere beroepschauffeur mag in een nascholingscyclus één cursus herhalen en de overige cursussen moeten uniek zijn. Een cursus die meetelt voor meer dan 7 uur, mag niet worden herhaald binnen een nascholingscyclus.

 • Voorbeeld 1: Een chauffeur volgt de ‘U03-1 Lading zekeren’ twee maal in een nascholingscyclus. De drie overige cursussen moeten uniek zijn.
 • Voorbeeld 2: Een chauffeur volgt de ‘U16-2 Heftruck’. Deze cursus bestaat uit 2 nascholingsdagen die beide meetellen voor 7 uur. Deze cursus mag niet worden herhaald in de nascholingscyclus.

Overgangsregeling voor variatie binnen de nascholing
Heeft een chauffeur vóór vermoedelijk 1 april 2021 een cursus meer dan één keer herhaald? Dan gaan deze nascholingsuren bij de overgang naar het nieuwe regime niet verloren. Na 1 april 2021 mag in dezelfde nascholingscyclus deze cursus niet nog een keer herhaald worden.

 • Voorbeeld 3: Een chauffeur volgt in 2018, 2019 en 2020 de cursus ‘U19-1 Leefstijl’. In 2021 kan deze dus niet nog een keer worden gevolgd binnen dezelfde nascholingscyclus, maar die 21 uur aan nascholing gaat niet verloren voor de chauffeur door de wijzigingen in de Richtlijn.

Opgeknipte cursussen
Maakt u gebruik van een theoretische nascholingscursus (U-cursus), die wordt verdeeld over meerdere dagen (opgeknipt)? Per vermoedelijk 1 april 2021 moeten die dagdelen op aaneengesloten dagen (m.u.v. zon- en feestdagen) plaatsvinden. Dit geldt niet voor opgeknipte nascholingscursussen met e-learning en praktijktrainingen (W-trainingen). Daar blijft de huidige 10 kalenderdagen van kracht.

 • Voorbeeld 1: Een cursus ‘U21-1 EHBO’ wordt opgeknipt in 2 dagdelen. Dagdeel A vindt plaats op 4 april 2021. Dan moet dagdeel B plaatsvinden op 5 april 2021.
 • Voorbeeld 2: Een cursus ‘W01-1 Het Nieuwe Rijden (HNR)’ wordt opgeknipt in 2 dagdelen. Dagdeel A vindt plaats op 4 april 2021. Dan mag dagdeel B tot 10 kalenderdagen na 4 april 2021 plaatsvinden.

Geen overgangsregeling voor opgeknipte cursussen
Er is voor opgeknipte cursussen geen overgangsregeling. Dit betekent dat het niet mogelijk is om een dagdeel A plaats te laten vinden op bijvoorbeeld 30 maart 2020 en dagdeel B op 3 april 2021.

Maximaal aantal uren e-learning
Er wordt een limiet gesteld aan het aantal uren e-learning dat iemand in een nascholingscyclus van 35 uur mag volgen. De limiet is 12 uur. Vanaf vermoedelijk 1 april 2021 kunnen nascholingscursussen uit vier uur e-learning bestaan. Een chauffeur kan dus drie cursussen van vier uur e-learning volgen. Er wordt gewerkt aan een tweede variant. Hierover ontvangt u na de zomerperiode meer informatie.

 • Voorbeeld 1: Een chauffeur volgt 3 cursussen met elk 4 uur e-learning en heeft daarmee zijn maximum bereikt. De 2 resterende cursussen mogen geen e-learning bevatten.

Overgangsregeling e-learning
Wanneer een chauffeur voor vermoedelijk 1 april 2021 al meer dan 12 uur e-learning heeft gevolgd, dan blijven deze gevolgde nascholingsuren staan.

 • Voorbeeld 2: Een chauffeur heeft in 2020 reeds 4 cursussen gedaan met elk 4 uur aan e-learning. Dat is in totaal 16 uur. Deze gevolgde nascholingsdagen blijven behouden, maar na vermoedelijk 1 april 2021 voor de resterende cursus in de nascholingscyclus kan geen cursus meer gevolgd worden met e-learning.

Verplichte opleidingen op grond van andere EU-wetgeving
Binnen Europa gelden ook andere verordeningen en richtlijnen die een opleiding verplichten. Denk bijvoorbeeld aan het vervoer van vee of pluimvee en het vervoer van gevaarlijke stoffen (ADR).

De nieuwe Richtlijn schrijft voor dat in de nascholingscyclus van 35 uur slechts één van de opleidingen uit andere verordeningen en richtlijnen mag meetellen voor zeven uur nascholing. Een uitzondering hierop is de ADR opleiding. Deze mag vanaf vermoedelijk 1 april 2021 voor 14 uur meetellen, waarbij het niet uitmaakt of het om de initiële of de verlengingsopleiding gaat. Indien voor vermoedelijk 1 april 2021 reeds meer dan 14 uur is gevolgd, blijven die uren behouden, maar zijn aanvullende uren uitgesloten binnen dezelfde nascholingscyclus.

 • Voorbeeld 1: Een chauffeur volgt de cursus ‘U01-2 ADR’ (nu nog U01-4 ADR’) bestaande uit 2 dagen = 14 uur. Deze chauffeur mag in dezelfde nascholingscyclus niet ook nog een cursus ‘U12-1 Chauffeur pluimveetransport of chauffeur veetransport’ volgen.
 • Voorbeeld 2: Een chauffeur volgt de cursus ‘U12-1 Chauffeur pluimveetransport of chauffeur veetransport’. De chauffeur mag in dezelfde nascholingscyclus niet nog één nascholingsdag van de cursus ‘U01-2 ADR’ laten meetellen.

Bron:

Chauffeurs die zijn geboren voor 1 juli 1955 hebben ooit, vanwege de leeftijd, automatisch de code 95 gekregen voor de duur van het rijbewijs.

De Europese Commissie vindt dat het automatisch geven van de code 95 niet had mogen plaatsvinden. Daarom moet de Nederlandse overheid dit terugdraaien. De Rijksoverheid doet dit met een wetswijziging. Deze wetswijziging gaat in per 1 december 2020.

Eerder was de verwachte ingangsdatum van deze wetswijziging 1 april 2020. De coronacrisis heeft echter voor vertraging gezorgd.

Alle rijbewijshouders met een C en of D rijbewijs geboren voor 1 juli 1955 die in augustus 2019 zijn aangeschreven én met een nu nog geldige code 95, kregen begin oktober 2020 een brief van het ministerie. In de brief stond beschreven wat de chauffeur moet doen om de code 95 op het rijbewijs te behouden. Actuele informatie is ook te vinden op www.cbr.nl/vervallenvrijstelling en www.rijksoverheid.nl/code95.

In de brief stond ook een opsomming met vragen en antwoorden zoals hieronder weergeven.

Wat is code 95?
Code 95 is een aanduiding op het rijbewijs, die achter een voertuigcategorie is geplaatst. Code 95 (voormalig chauffeursdiploma) is verplicht voor alle beroepschauffeurs die in de EU werken. Meer informatie over de code 95 vindt u op de website van het CBR. www.cbr.nl/nl/beroepsexamens/code-95.

Heb ik code 95 nodig?
Als u niet beroepsmatig rijdt (bijvoorbeeld alleen in een camper), dan heeft u geen code 95 nodig. Bent u beroepschauffeur? Dan heeft u de code 95 wel nodig. Hiervoor geldt een aantal uitzonderingen. Deze zijn te vinden op de website van ILT: https://www.ilent.nl/onderwerpen/code-95-rijbewijs-vrachtwagen.

Ik ben geen beroepschauffeur. Wat moet ik doen?
U moet binnen 4 weken na 1 december 2020 uw rijbewijs vervangen bij de gemeente. U krijgt dan een rijbewijs zonder code 95 met dezelfde looptijd als uw huidige rijbewijs. Hiervoor is geen medische keuring nodig.

Heeft u voor 1 december 2020 bij het CBR al een gezondheidsverklaring ingediend omdat uw rijbewijs binnenkort verloopt? Dan kunt u uw rijbewijs vernieuwen zodra de Verklaring van Geschiktheid door het CBR is afgegeven.

Ik ben beroepschauffeur. Wat moet ik doen?
Ik heb mijn C rijbewijs behaald voor 10-9-2009 en/of ik heb mijn D rijbewijs behaald voor 10-9-2008.

 • Ik heb al 35 uur nascholing afgerond: U hoeft niets te doen; uw rijbewijs en code 95 blijven dan geldig tot de einddatum op uw rijbewijs.
 • Ik heb nog geen 35 uur nascholing afgerond: U moet voor 1 december 2020 35 uur nascholing hebben afgerond. Uw rijbewijs en code 95 blijven dan geldig tot de einddatum op uw rijbewijs.

Ik heb mijn C rijbewijs behaald op of na 10-9-2009 en/of ik heb mijn D rijbewijs behaald op of na 10-9-2008.

 • Ik heb de basiskwalificatie al behaald: U hoeft niets te doen; uw rijbewijs en code 95 blijven dan geldig tot de einddatum op uw rijbewijs.
 • Ik heb nog geen basiskwalificatie behaald: U moet voor 1 december 2020 uw basiskwalificatie hebben behaald. Uw rijbewijs en code 95 blijven dan geldig tot de einddatum op uw rijbewijs.

Ik heb nascholingscursussen gevolgd. Tellen die mee?
Geregistreerde nascholingscursussen die in de vijf jaar voor 1 december 2020 zijn gevolgd, tellen mee.

Ik rij beroepsmatig maar heb niet voor 1 december 2020 voldaan aan de vakbekwaamheidseis. Ik heb dus nog geen basiskwalificatie behaald/nog geen 35 uur nascholing gevolgd. Wat moet ik doen?

 • U mag na 1 december 2020 niet meer beroepsmatig rijden totdat u aan de vakbekwaamheidseis hebt voldaan en;
 • U moet binnen 4 weken na 1 december 2020 uw rijbewijs vervangen bij de gemeente:
  • heeft u op het moment dat u naar de gemeente gaat alsnog aan de vakbekwaamheidseis voldaan dan ontvangt u een rijbewijs met een geldige code 95.
  • heeft u op het moment dat u naar de gemeente gaat niet voldaan aan de vakbekwaamheidseis dan ontvangt u een rijbewijs zonder code 95. U kunt opnieuw een rijbewijs met code 95 aanvragen zodra u aan de vakbekwaamheidseis hebt voldaan.

Worden de kosten voor het behalen van nascholing, vervangen van het rijbewijs e.d. vergoed?
De kosten worden niet vergoed door de overheid. U of uw werkgever moet deze zelf betalen.

Geldt de corona-coulanceregeling verlenging code 95 ook voor mij?
Nee. De coulanceregelingen die gelden vanwege corona, bijvoorbeeld de verlenging van rijbewijzen en code 95, hebben geen invloed op bovenstaande. Bent u beroepschauffeur dan moet u voor 1 december 2020 aan de vakbekwaamheidseisen voldoen. Bent u geen beroepschauffeur dan moet u binnen 4 weken na 1 december 2020 een rijbewijs zonder code 95 aanvragen.

De wetswijziging zou 1 april in gaan. Is dat veranderd?
Ja, de datum is veranderd. Eerder hebben wij als verwachte ingangsdatum van deze wetswijziging 1 april 2020 genoemd. De coronacrisis heeft echter voor vertraging gezorgd. De ingangsdatum is nu 1 december 2020.

Waar kan ik vinden hoeveel nascholing ik al heb gevolgd?
Dit kunt u terugvinden op mijnCBR.nl. U logt in met uw DigiD en klikt vervolgens op ‘resultaten bekijken’.

Bron:

CBR CCV info 10-11-2020 | De geldigheid van alle Nederlandse rijbewijzen en de geldigheid van de code 95 opnieuw verlengd.

De Europese Commissie heeft ingestemd met een verzoek van Nederland om de geldigheid van alle Nederlandse rijbewijzen en de geldigheid van de code 95 opnieuw te verlengen. Dit betekent dat alle Nederlandse rijbewijzen en codes 95 die in de periode van 1 februari 2020 tot en met 30 november 2020 (zijn) verlopen met negen maanden worden verlengd. Ook de geldigheid van nascholingscursussen wordt verlengd.

Verlenging rijbewijs

Door de maatregelen tegen het coronavirus kunnen sommige mensen niet voldoen aan de eisen voor het verlengen van het rijbewijs. Bestuurders van wie het rijbewijs verlopen is of verloopt in de periode van 1 februari 2020 tot en met 30 november 2020 kunnen negen maanden blijven doorrijden binnen Europa met hun verlopen Nederlandse rijbewijs. Die negen maanden gaan in vanaf de dag dat het rijbewijs verloopt.

Deze Europese regeling geldt voor alle Nederlandse rijbewijzen. Dus ook voor rijbewijzen die bijvoorbeeld vanwege een medische aandoening maar drie of één jaar geldig zijn. Wel wordt aan deze mensen gevraagd om goed na te denken of het wel verstandig is de weg op te gaan voordat hun medische keuring en de beoordeling van de rijgeschiktheid heeft plaatsgevonden.

De nieuwe maatregel geldt niet voor rijbewijzen die zijn ingevorderd of geschorst, bijvoorbeeld vanwege een ernstige verkeersovertreding of alcoholgebruik in het verkeer.

Verlenging Code 95

Ook de code 95 op het Nederlandse rijbewijs is langer geldig. Verloopt de code 95 in de periode van 1 februari 2020 tot en met 30 november 2020 dan blijft deze negen maanden langer geldig.

Hoe wordt de einddatum van uw code 95 bepaald?
Om de nieuwe einddatum van uw code 95 te bepalen wordt gekeken naar het moment dat u de 35 uur nascholing heeft afgerond en het moment dat u naar de gemeente gaat. Er zijn drie mogelijkheden:

 1. Als de datum waarop de nascholing behaald is vóór de datum ligt waarop de huidige code 95 verloopt, dan wordt de nieuwe einddatum van de code 95 gelijk aan de oude einddatum plus 5 jaar.
 2. Als de datum waarop de nascholing behaald is op of na de datum ligt waarop de huidige code 95 vervalt en u gaat binnen zes maanden naar uw gemeente, dan wordt de nieuwe einddatum van de code 95 gelijk aan de afgiftedatum van het rijbewijs plus 5 jaar.
 3. Als de datum waarop de nascholing behaald is op of na de datum ligt waarop de huidige code 95 vervalt en u wacht langer dan zes maanden voordat u naar de gemeente gaat, dan wordt de einddatum code 95 de datum dat de verklaring van nascholing behaald is, vermeerderd met 5 jaar.

Nascholingscursussen
De geldigheid van de gevolgde nascholingscursussen wordt verlengd, zodat cursussen uit het begin van uw nascholingscyclus mee kunnen tellen voor de verlenging van de code 95. Kijk vóórdat u naar het gemeentehuis gaat op MijnCBR.nl of u voldoende nascholingscursussen heeft gevolgd. Is er iets niet goed gegaan? Neem dan contact op met het CBR.

75 jaar of ouder

Bestuurders van 75 jaar of ouder die een tijdelijke verlenging van het rijbewijs hebben, kunnen door dit Europese besluit ook in de EU rijden. Dit geldt voor mensen van wie het rijbewijs tussen 1 februari 2020 en 30 november 2020 verlopen is of verloopt.

Ingangsdatum van de gewijzigde Richtlijn

De ingangsdatum van de gewijzigde Richtlijn gaat in op 1 januari 2021.

Variatie binnen de nascholing

Vanaf 1 januari 2021 wordt er een limiet gesteld aan hoe vaak een nascholingscursus herhaald mag worden in een nascholingscyclus van 35 uur. Iedere beroepschauffeur mag in een nascholingscyclus één cursus herhalen en de overige cursussen moeten uniek zijn. Een cursus die meetelt voor meer dan 7 uur, mag niet worden herhaald binnen een nascholingscyclus.

Voorbeeld: Een chauffeur volgt de ‘U03-1 Lading zekeren’ twee maal in een nascholingscyclus. De drie overige cursussen moeten uniek zijn. De verplichte 7 uur praktijktraining (W training) blijft van kracht.

Heeft een chauffeur vóór 1 januari 2021 een cursus meer dan één keer herhaald? Dan gaan deze nascholingsuren bij de overgang naar het nieuwe regime niet verloren. Na 1 januari 2021 mag in dezelfde nascholingscyclus deze cursus niet nog een keer herhaald worden.

Opgeknipte cursussen

Nieuw is dat theoretische cursussen (U-cursussen), waarvan dagdelen worden verdeeld over meerdere dagen (opgeknipt), per 1 januari 2021 op aaneengesloten dagen (m.u.v. de zondag) moeten plaatsvinden.

Voorbeeld: Vindt dagdeel A plaats op 4 januari 2021, dan moet dagdeel B plaatsvinden op 5 januari 2021.

Voor praktijktrainingen (W-trainingen) en nascholingscursussen met e-learning blijft de gebruikelijke 10 kalenderdagen van kracht.

Maximaal aantal uren e-learning

Er wordt een limiet gesteld aan het aantal uren e-learning dat iemand in een nascholingscyclus van 35 uur mag volgen. De limiet is 12 uur. Vanaf 1 januari 2021 kunnen nascholingscursussen uit vier uur e-learning bestaan. Een chauffeur kan dus drie cursussen van vier uur e-learning volgen. Er wordt nog gewerkt aan een tweede variant.

Wanneer een chauffeur voor 1 januari 2021 al meer dan 12 uur e-learning heeft gevolgd, dan blijven deze gevolgde nascholingsuren staan.

Verplichte opleidingen op grond van andere EU-wetgeving

Binnen Europa gelden ook andere verordeningen en richtlijnen die een opleiding verplichten. Denk bijvoorbeeld aan het vervoer van vee of pluimvee en het vervoer van gevaarlijke stoffen (ADR).

De nieuwe Richtlijn schrijft voor dat in de nascholingscyclus van 35 uur slechts één van de opleidingen uit andere verordeningen en richtlijnen mag meetellen voor zeven uur nascholing. Een uitzondering hierop is de ADR opleiding. Deze mag vanaf 1 januari 2021 voor 14 uur meetellen, waarbij het niet uitmaakt of het om de initiële of de verlengingsopleiding gaat. Indien voor 1 januari 2021 reeds meer dan 14 uur is gevolgd, blijven die uren behouden, maar zijn aanvullende uren uitgesloten binnen dezelfde nascholingscyclus.