Vakgebied werken langs de weg

Opleidingen Infrawerken / Groen

In-company & open inschrijving trainingen

Taakomschrijvingen in het kort binnen de BRL9101

 • Medewerker TVM (tijdelijke verkeersmaatregelen)

  • Veilig plaatsen en verwijderen van tijdelijke verkeersmaatregel volgens tekening;
  • Toezichthouden op eigen veiligheid en naaste medewerkers.
 • Vakman TVM (tijdelijke verkeersmaatregelen)

  • Veilig plaatsen en verwijderen van tijdelijke verkeersmaatregel volgens tekening;
  • Veilig plaatsen en verwijderen van tijdelijke verkeersmaatregel volgens CROW richtlijn bij storingswerkzaamheden;
  • Controleren van de juistheid van het verkeersplan ten opzichte van de praktijksituatie;
  • Controleren van de tijdelijke verkeersmaatregel op juistheid o.b.v. het verkeersplan;
  • Aansturen van medewerkers en verkeersregelaar (postinstructie);
  • Toezichthouden op medewerker en verkeersregelaars.
 • Specialist TVM (tijdelijke verkeersmaatregelingen)

  • Coördinatietaken op het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van verkeersmaatregelen en omleidingsroutes:
   • Het ontwerpen en beheren;
   • Het toepassen en aanbrengen:
   • Het instandhouden, verwijderen en inspecteren.
 • Verkeersregelaar TVM (tijdelijke verkeersmaatregelen)

  Het persoonscertificaat is vereist voor verkeersregelaars die verkeersaanwijzingen geven als onderdeel van een tijdelijke verkeersmaatregel bij werk in uitvoering en evenementen. Voor een verkeersregelaar die geen verkeersaanwijzingen geeft is dit persoonscertificaat dus niet vereist. Zie de onderstaande taakomschrijvingen:

  • in- uitritten werkverkeer, alleen hek verplaatsen > BRL9101 certificaat NIET vereist;
  • in- uitritten werkverkeer, verkeersaanwijzingen geven op de rijbaan > BRL9101 certificaat WEL vereist;
  • Voetgangersgebieden > BRL9101 certificaat NIET vereist;
  • Kruispunten > BRL9101 certificaat WEL vereist;
  • Fietspaden > BRL9101 certificaat NIET vereist;
  • Om en om regeling > BRL9101 certificaat WEL vereist;
  • OV-gebieden > BRL9101 certificaat NIET vereist;
  • Hek bewaken > BRL9101 certificaat NIET vereist;
  • Aanspreekpunt weggebruiker > BRL9101 certificaat NIET vereist.

BELANGRIJK NIEUWS van INFRAKWALITEIT

Houten – 23 maart 2020 – Door de huidige onzekere situatie rondom het Corona-virus worden er (bijna) geen opleidingen meer verzorgd en derhalve ook geen examens afgenomen. Personen wiens certificaat van vakbekwaamheid *) verloopt, krijgen voor een periode van maximaal 3 maanden (nadat de overheid haar maatregelen op het gebied van sociale onthouding en fysieke afstand houden, intrekt) respijt op hun geldigheidstermijn. Deze periode gaat met terugwerkende kracht in per 12 maart 2020, respectievelijk 15 december 2020. *) Het betreft hier de persoonscertificaten genoemd in de BRL 9101, BRL 9142 en BRL 9161.