Bijscholing TCVT mag geen dag meer te laat zijn!

Het beheren van een TCVT-boekje en daarin tijdig bijhouden van de bijscholing is de verantwoordelijkheid van de machinist zelf. Vergelijkbaar met het rijbewijs: je moet er zelf voor zorgen dat het verlengd wordt, anders mag je niet rijden.

Gelukkig tonen de meeste kraanmachinisten hun verantwoordelijkheid en zorgen dat de administratie piekfijn in orde is. Er is echter een hardnekkige categorie, die steevast te laat is. In overleg met TCVT gaat DNVGL hier streng mee om. Daarom zullen er op basis van “te laat zijn” geen ontheffingen, dispensaties of vrijstellingen meer worden verleend.

Voor het strengere beleid is gekozen omdat een kandidaat eerst 3 jaar de tijd heeft en daarna nog eens 2 jaar om de bijscholing te volgen. Planning of een keer missen kan dus geen argument meer zijn.

BRON: TCVT.nl

Achtergrond Bijscholing / hercertificatie verplichting TCVT – persoonscertificaat

Bijscholing / hercertificatie c.q. het op peil houden van benodigde kennis c.q. competenties moet gedurende de geldigheid van het certificaat plaats vinden. Dit moet op verzoek kunnen worden aangetoond met onderliggende documenten. Registratie gebeurt via het TCPR-boekje. De certificaathouder kan hierop gecontroleerd worden, het scholingsinstituut namelijk ook. Door de controle door het scholingsinstituut op de hoeveelheid praktijkervaring en scholing worden alle certificaathouders in de periode van vijf jaar tenminste 2x gecontroleerd. Daarnaast vindt er nog een steekproef plaats door de CKI’s bij 5% van de certificaathouders gedurende de periode van vijf jaar.

Toetstermen hercertificatie

Om als certificaathouder voor hercertificatie in aanmerking te komen, dient te worden aangetoond dat in die vijf (5) jaar door de certificaathouder aan alle volgende voorwaarden is voldaan:

1. Scholing:

 • Twee (2) scholingsdagen (4 dagdelen) zijn gevolgd bij een door TCVT erkend scholingsinstituut, en
 • Eén scholingsdag (2 dagdelen) wordt gevolgd in de eerste 36 maanden van de periode van vijf jaar, en
 • De tweede scholingsdag wordt gevolgd na de 36ste maand van de periode van vijf jaar, en
 • In de scholingsdagen zijn alle eindtermen en actuele ontwikkelingen m.b.t. dit schema opgenomen, en
 • Van de gevolgde scholing ontvangt de deelnemer een bewijs van deelname van de TCVT erkende opleider en wordt dit aangetekend in het TCPR-boekje.

2. Praktijkervaring:

 • In de periode van vijf (5) jaar dat het certificaat geldig is, moet de certificaathouder tenminste acht kwartalen hebben gewerkt in de functie die op het certificaat is vermeld, en
 • Van deze acht kwartalen moeten tenminste twee kwartalen vallen in de laatste drie jaar van de periode van vijf jaar, en
 • De praktijkervaring kan worden aangetoond door aantekening van de praktijkervaring van de certificaathouder in het TCPR-boekje of in het TCVT Praktijkregister.

Deze praktijkervaring moet minimaal elke drie maanden door de werkgever worden getoetst op waarheid en worden geparafeerd.

Indien de houder niet kan aantonen over voldoende praktijkervaring te beschikken in de laatste vijf jaar, dan kan hij via een praktijktoets aantonen nog steeds voldoende vakbekwaam te zijn. Een praktijktoets wordt afgenomen conform de eisen zoals vastgelegd in dit schema.

Vervallen certificaat

Als je certificaat om wat voor reden dan ook vervalt, moet een volledig examen worden doorlopen, d.w.z. zowel theorie als praktijk.

Duur / locatie
 • 1e scholingsdag (of 2 dagdelen) binnen 36 maanden na de certificatiedatum, op locatie, Montfoort, Utrecht of Bladel;
 • 2e scholingsdag (of 2 dagdelen) binnen 60 maanden na de certificatiedatum, maar na 36 maanden, op locatie, Montfoort, Utrecht of Bladel;
 • Op locatie kan alleen bij voldoende deelnemers plaatsvinden (vanaf 8 personen).
Maximaal aantal deelnemers

Per docent: maximaal 16 deelnemers.