Het CBR (centraal bureau rijvaardigheidsbewijszen) afdeling CCV Ondernemersexamens neemt het examen af voor het vakbekwaamheid beroepsvervoer. Tot 2008 werd dit gedaan door het SEB (stichting examenbureau beroepsvervoer), maar de taken van het SEB zijn overgaan naar het CBR.

De afdeling ondernemersexamens van CCV heeft als taak het uitgeven van getuigschriften met betrekking tot de vakbekwaamheid van ondernemers. De afdeling ondernemersexamens van CCV organiseert daartoe examens voor de vakbekwaamheid voor het vervoer van goederen over de weg. Getuigschriften en vakdiploma’s, verstrekt door de afdeling ondernemersexamens van CCV worden erkend door de overheid op grond van de wettelijke bepalingen uit de Verordening (EG) nr. 1071/2009 en de Wet Wegvervoer Goederen.
Voordat u aan de slag kunt als transportondernemer, moet u voldoen aan een aantal wettelijke eisen. Eén van deze eisen is de eis van vakbekwaamheid. Vakbekwaamheid kunt u aantonen met het ondernemersdiploma, ook wel getuigschrift van vakbekwaamheid voor het vervoer van goederen over de weg. U heeft dit diploma/getuigschrift nodig om een Eurovergunning aan te vragen bij de Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO). De Eurovergunning is de ondernemersvergunning voor bedrijven die actief zijn in het beroepsgoederenvervoer over de weg. Om in het bezit te komen van het getuigschrift moet u binnen een periode van maximaal vijf jaar, zes examens behalen. Voor het verkrijgen van het getuigschrift van vakbekwaamheid voor het vervoer van goederen over de weg moeten de onderstaande modules worden behaald:
Module B – Bedrijfsmanagement
Module C – Calculatie
Module F – Financieel Management
Module P – Personeelsmanagement
Module WG – Wegvervoer Goederen
Module IG – Internationaal Goederen

De examens worden dagelijks afgenomen op verschillende locaties in Nederland. U kunt in principe binnen 10 dagen reserveren mits er voldoende plek beschikbaar is.
Examenlocaties voor examens

De examens voor de modules Bedrijfsmanagement, Personeelsmanagement, Wegvervoer en Internationaal goederen worden digitaal, via de computer, afgenomen. De examens voor de modules Financieel Management en Calculatie worden digitaal in combinatie met schriftelijk, op papier, afgenomen. CCV, afdeling ondernemersexamens stelt de data van de examens en de data van sluiting van inschrijving voor alle examens vast. Digitale examens worden dagelijks afgenomen.
Je kunt je CCV-examen reserveren via Mijn CBR (mijn.cbr.nl). Ook kun je hier je reservering wijzigen of raadplegen.
Inloggen doe je met je Digid – Je kunt datum, tijd en locatie zelf kiezen.
Kijk hier hoe je je examen kunt reserveren, klik hier om een examen te reserveren.
Alle examens worden digitaal afgenomen.
De examens Bedrijfsmanagement, Personeelsmanagement, Wegvervoer en Internationaal Goederen/Bus bestaan uit meerkeuzevragen die je beantwoord op het computerscherm.
De vragen voor de examens Calculatie en Financieel Management staan op het computerscherm, maar je moet je antwoorden met pen/potlood schrijven op een antwoordblad.
Kijk hier om alvast te zien hoe de examens nieuwe stijl eruit zien. Of kijk hier voor een langere versie
Examenplanning voor de ondernemerexamens voor de vakbekwaamheid beroepsvervoer
De examens worden dagelijks afgenomen op verschillende locaties in Nederland. U kunt in principe binnen 10 dagen reserveren mits er voldoende plek beschikbaar is.
Examenlocaties voor examens

De examens voor de modules Bedrijfsmanagement, Personeelsmanagement, Wegvervoer en Internationaal goederen worden digitaal, via de computer, afgenomen. De examens voor de modules Financieel Management en Calculatie worden digitaal in combinatie met schriftelijk, op papier, afgenomen. CCV, afdeling ondernemersexamens stelt de data van de examens en de data van sluiting van inschrijving voor alle examens vast. Digitale examens worden dagelijks afgenomen.
Je kunt je CCV-examen reserveren via Mijn CBR (mijn.cbr.nl). Ook kun je hier je reservering wijzigen of raadplegen.
Inloggen doe je met je Digid – Je kunt datum, tijd en locatie zelf kiezen.
Kijk hier hoe je je examen kunt reserveren, klik hier om een examen te reserveren.
Alle examens worden digitaal afgenomen.
De examens Bedrijfsmanagement, Personeelsmanagement, Wegvervoer en Internationaal Goederen/Bus bestaan uit meerkeuzevragen die je beantwoord op het computerscherm.
De vragen voor de examens Calculatie en Financieel Management staan op het computerscherm, maar je moet je antwoorden met pen/potlood schrijven op een antwoordblad.
Kijk hier om alvast te zien hoe de examens nieuwe stijl eruit zien. Of kijk hier voor een langere versie
Examenlocaties voor de ondernemerexamens voor de vakbekwaamheid beroepsvervoer
De examens worden dagelijks afgenomen op verschillende locaties in Nederland. U kunt in principe binnen 10 dagen reserveren mits er voldoende plek beschikbaar is.
Examenlocaties voor examens

De examens voor de modules Bedrijfsmanagement, Personeelsmanagement, Wegvervoer en Internationaal goederen worden digitaal, via de computer, afgenomen. De examens voor de modules Financieel Management en Calculatie worden digitaal in combinatie met schriftelijk, op papier, afgenomen. CCV, afdeling ondernemersexamens stelt de data van de examens en de data van sluiting van inschrijving voor alle examens vast. Digitale examens worden dagelijks afgenomen.
Je kunt je CCV-examen reserveren via Mijn CBR (mijn.cbr.nl). Ook kun je hier je reservering wijzigen of raadplegen.
Inloggen doe je met je Digid – Je kunt datum, tijd en locatie zelf kiezen.
Kijk hier hoe je je examen kunt reserveren, klik hier om een examen te reserveren.
Alle examens worden digitaal afgenomen.
De examens Bedrijfsmanagement, Personeelsmanagement, Wegvervoer en Internationaal Goederen/Bus bestaan uit meerkeuzevragen die je beantwoord op het computerscherm.
De vragen voor de examens Calculatie en Financieel Management staan op het computerscherm, maar je moet je antwoorden met pen/potlood schrijven op een antwoordblad.
Kijk hier om alvast te zien hoe de examens nieuwe stijl eruit zien. Of kijk hier voor een langere versie

Aanvragen examen voor de ondernemerexamens voor de vakbekwaamheid beroepsvervoer
Je kunt je CCV-examen reserveren via Mijn CBR (mijn.cbr.nl). Ook kun je hier je reservering wijzigen of raadplegen.
Inloggen doe je met je Digid – Je kunt datum, tijd en locatie zelf kiezen.

Aanvragen examens

De examens voor de modules Bedrijfsmanagement, Personeelsmanagement, Wegvervoer en Internationaal goederen worden digitaal, via de computer, afgenomen. De examens voor de modules Financieel Management en Calculatie worden digitaal in combinatie met schriftelijk, op papier, afgenomen. CCV, afdeling ondernemersexamens stelt de data van de examens en de data van sluiting van inschrijving voor alle examens vast. Digitale examens worden dagelijks afgenomen.
Kijk hier hoe je je examen kunt reserveren, klik hier om een examen te reserveren.
Alle examens worden digitaal afgenomen.
De examens Bedrijfsmanagement, Personeelsmanagement, Wegvervoer en Internationaal Goederen/Bus bestaan uit meerkeuzevragen die je beantwoord op het computerscherm.
De vragen voor de examens Calculatie en Financieel Management staan op het computerscherm, maar je moet je antwoorden met pen/potlood schrijven op een antwoordblad.
Kijk hier om alvast te zien hoe de examens nieuwe stijl eruit zien. Of kijk hier voor een langere versie

Vrijstellingen examen voor de ondernemerexamens voor de vakbekwaamheid beroepsvervoer
Als je een verzoek voor een vrijstelling voor een module wilt indienen, kun je eerst de lijst met meest voorkomende diploma’s raadplegen. Als Je diploma op deze lijst voorkomt, wordt de vrijstelling vrijwel zeker toegekend. Je dient wel het aanvraagformulier in te vullen en de kosten te betalen. Daarna krijg je schriftelijk bericht van de toekenning van het verzoek.
Download: overzicht meest voorkomende vrijstellingsverzoeken

Ook alsje diploma niet op de lijst staat kun je een vrijstellingsverzoek indienen. Om eventueel een vrijstelling toe te kunnen kennen, moet je diploma aan een aantal voorwaarden voldoen. Alleen diploma’s van een afgeronde hogere of technische opleiding komen in aanmerking voor een vrijstelling. een propedeuse komt niet in aanmerking voor vrijstelling. Je diploma moet minimaal van een, aan de Ondernemersexamens, gelijkwaardig niveau zijn. De Ondernemersexamens worden op MBO4 niveau afgenomen. De gelijkwaardigheid moet zowel inhoudelijk als op onderwijsniveau aangetoond kunnen worden.

Aanvraag vrijstelling Ondernemersgetuigschrift
Wil je weten of je een vrijstelling kunt krijgen? Vul het aanvraagformulier in en stuur dit samen met een kopie van je diploma’s met bijbehorende cijferlijsten naar CCV Afdeling Ondernemersexamen, Postbus 1810, 2280 DV te Rijswijk.
Download aanvraag formulier vrijstellingen ondernemersdiploma

Kosten
Het aanvragen van een vrijstelling, ongeacht voor hoeveel modules u eventueel vrijstelling krijgt, brengt kosten met zich mee. Deze kun je terugvinden in het tarievenoverzicht:
Examentarieven Ondernemersgetuigschrift

Als CCV je aanvraag heeft ontvangen, ontvang je een betalingsverzoek. Dit betalingsverzoek geldt als betalingsbewijs. CCV stuurt geen facturen. Je betaling moet zijn bijgeschreven op bankrekeningnummer 53 22 28 189 tnv CCV te Rijswijk. Vermeld bij overboeking duidelijk je achternaam en geboortedatum. CCV accepteert geen contante betalingen. je verzoek wordt pas nadat de betaling is bijgeschreven in behandeling genomen.

Waarmerken van kopieen
Kopieen kun je laten waarmerken bij de gemeente, de Kamer van Koophandel of een notaris. De desbetreffende instantie zal geringe kosten in rekening brengen voor het waarmerken van documenten. Bij de instantie moet u zowel het origineel als een kopie overhandigen. Zodra deze overeenkomen, zal de desbetreffende instantie de kopie waarmerken.

Diploma behaald buiten Nederland
Wil je een vrijstelling aanvragen op basis van een diploma behaald buiten Nederland, dient dit diploma eerst gewaardeerd te worden door de Internationale Diplomawaardering (IDW). Meer informatie kun je vinden bij IDW.

Werkervaring/Erkenning van Verworven competenties (EVC-procedure)
Als je denkt op basis van werkervaring in aanmerking te komen voor een vrijstelling voor een van de modules, kun je met een EVC-procedure uw werkervaring in een ervaringscertificaat laten omzetten. Dit certificaat kun je bij CCV Ondernemersexamens indienen bij je verzoek om vrijstelling. Meer informatie kun je vinden op www.kenniscentrumevc.nl.

exameneisen
Bedrijfsmanagement
Calculatie
Financieel management
Wegvervoer Goederen
Internationaal Goederen
Personeelsmanagement

examenregels
strafmaatregelen bij onregelmatigheden tijdens de ondernemersexamens
examenreglement voor de ondernemerdiplomas hier zelf downloaden

examen informatie
transport
Contact met het examenbureau
afdeling Ondernemersexamens is bereikbaar maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.30 uur
via telefoonnummer 0900 0210 (let op, moeilijk of niet te bereiken vanuit het buitenland).
Vanuit het buitenland belt u: +31 70 390 36 95
via de fax op nummer 088 227 55 99.

e-mail: ccv.ondernemers@cbr.nl
Website http://www.cbr.nl/ondernemer-goederen.pp

Het postadres is: Postbus 1810 – 2280 DV Rijswijk
Rekening nummer 650460480 (voor betalingen binnen Nederland)
IBAN nummer NL65INGB0650460480 en BICcode INGBNL2A. (voor betaling uit buitenland)

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen