Beleidsregel last onder dwangsom

Rijswijk –  1 oktober 2015

Vervoerders zijn wettelijk verplicht om vergunningbewijzen te retourneren nadat een vergunning is vervallen of ingetrokken. In de meeste gevallen gebeurt dat ook. Als dat uitblijft, zet de NIWO zich actief in om vergunningbewijzen alsnog terug te halen. De NIWO maakt daarbij gebruik van haar bevoegdheid om een last onder dwangsom (LOD) op te leggen.
Per 1 oktober 2015 geldt een nieuwe beleidsregel last onder dwangsom.

In de praktijk bleek onbekendheid te bestaan over de LOD-procedure. De nieuwe beleidsregel beschrijft het gehele juridische proces dat de NIWO volgt bij het opleggen van een last onder dwangsom. Ook de rechten en plichten van de overtredende vervoerder staan erbij. In de toelichting bij deze beleidsregel wordt dit proces nog meer in detail uitgewerkt.

De NIWO informeert de vervoerder van te voren over het feit dat het niet retourneren van vergunningbewijzen een overtreding van de wet is (artikel 3.6 van de WWG). En dat deze overtreding kan leiden tot oplegging van een last onder dwangsom. Daarbij wijst de NIWO de vervoerder op de beleidsregel last onder dwangsom, zodat de vervoerder precies kan nagaan wat een oplegging van een last onder dwangsom betekent.

Beleidsregel last onder dwangsom van de NIWO

Meer informatie over wet- en regelgeving: www.niwo.nl/wetten
BRON: NIWO.nl