Nog niet geregistreerde nascholingsuren registreren code 95

01-04-15 | De vrijstelling voor code 95 voor chauffeurs geboren voor 1 juli 1955 vervalt per 1 juni 2015. Chauffeurs die wel nascholingscursussen hebben gevolgd, maar deze niet hebben laten registreren, kunnen dit alsnog kosteloos doen bij het CBR. Het verzoek tot na-registratie van nascholingsuren moet voor 1 juni 2015 worden ingediend bij het CBR. Dat kan met dit formulier. Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

  • Op het moment waarop de cursus werd bijgewoond moet de cursus gecertificeerd zijn en het opleidingsinstituut erkend door CCV.
  • De volgende documenten moeten worden aangeleverd zodat de na-registratie kan worden verwerkt: kopie identiteitsbewijs van de chauffeur, een werkgeversverklaring (of uittreksel van het KvK), een getekende presentielijst van de betreffende cursusdagen, bewijs van verlof en een bewijs van betaling.

Als er geen presentielijst is waarop de chauffeur vermeld staat, dan kan er een alternatief document worden aangeleverd. Hierop moet in ieder geval de datum van de cursus en de naam van de chauffeur staan vermeld. Denk bijvoorbeeld aan de factuur van de cursus.

Controle van de ontvangen informatie
Als het CBR na controle van alle informatie concludeert dat de cursus inderdaad gevolgd is, registreert het CBR de nascholingsuren. Chauffeurs kunnen dan in Mijn CBR hun totaal aantal gevolgde nascholingsuren inzien.

Informatie
Meer informatie over het vervallen van de vrijstelling voor code 95 voor chauffeurs geboren voor 1 juli 1955 vindt u in de ‘Meest gestelde vragen (link) en
op cbr.nl. (link) Op de website van het CCV examenhuis (link) vindt u ook informatie over het verkrijgen of het verlengen van de code 95 op uw rijbewijs.