De Eurovergunning, ook voor verhuizers

Rijswijk – 30 september 2015

De NIWO heeft bedrijven die actief zijn in het verhuisvervoer een brief gestuurd om hen op de vergunningplicht te wijzen.

Bedrijven uit deze sector moeten een vervoervergunning bezitten, omdat zij goederen vervoeren voor derden. De vergunningplicht geldt als er voertuigen met een laadvermogen van meer dan 500 kilogram worden ingezet.

De branchevereniging Organisatie voor Erkende Verhuizers onderstreept het belang van deze actie van de NIWO en pleit voor robuuste handhaving. Het verzorgen van vergunningplichtig verhuisvervoer zonder bezit van een geldige vergunning in strijd met de wet, tast het level playing field aan, is niet goed voor de business van bonafide bedrijven en ondermijnt het imago van de professionele verhuisbranche, zo stelt ook deze organisatie.

Om voor een vergunning in aanmerking te komen, moet aan de vereisten worden voldaan. Deze liggen op het terrein van de vakbekwaamheid, betrouwbaarheid en financiële draagkracht. De volledige vereisten staan op de website van de NIWO:www.niwo.nl/eur.

​Verhuisbedrijven die goederen vervoeren voor derden en niet over een vergunning beschikken, kunnen bij wegcontroles een boete opgelegd krijgen van € 4300. Om dat risico niet te lopen zegt de NIWO: voldoe aan vergunningvereisten en vraag de vergunning aan!

 Brief: Vergunningplicht verhuisbedrijven

BRON: NIWO.nl