Nieuwsbericht | 03-12-2016 – De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft samen met de Inspectie SZW, de Landelijke Eenheid van de politie en de douane zaterdag 3 december bij drie transportbedrijven een handhavingsactie gehouden. Daarbij is een firma in Roosendaal stilgelegd vanwege schijnconstructies.

Een Nijmeegs bedrijf laat zijn Litouwse en Poolse chauffeurs het weekend doorbrengen op een terrein zonder sanitaire voorzieningen, bleek bij de actie. Een bezochte transportonderneming in de gemeente Westland lijkt alles in orde te hebben. Uit een controle van de administratie moet blijken of dit daadwerkelijk het geval is.

Het Roosendaalse bedrijf is door de ILT stilgelegd omdat het zelf geen vergunning bezit om met vrachtwagens te rijden. Het reed rond op andermans vergunningen. Verder was er geen rij- en rusttijdenadministratie. Zijn vrachtwagens reden op zogeheten rode (goedkopere) diesel terwijl dat verboden is.

Bij het Nijmeegse bedrijf wordt onderzocht of de chauffeurs het minimumloon betaald krijgen. Deze onderneming beschikte ook over ruim honderd loze Nederlandse vergunningsbewijzen. Die dienen echter te worden ingeleverd bij de vergunningverlener indien er geen chauffeur en vrachtwagen aan is gekoppeld.

Inspecties, politie en douane onderzoeken bij dergelijke acties of bedrijven zich schuldig maken aan uitbuiting van chauffeurs, illegale cabotage, schijnconstructies en werken in strijd met het vergunningstelsel voor het wegvervoer. Daarom is bij de acties de bedrijfsadministratie meegenomen of gevorderd. Daaruit moet verder blijken of de bedrijven zich houden aan de regels van de Arbeidstijdenwet, Wet Minimumloon, Arbeidstijdenbesluit vervoer (rij- en rusttijden), Wet wegvervoer goederen, Wet vervoer gevaarlijke stoffen en de Arbeidsomstandighedenwet.

Oneerlijke concurrentie
De ILT, Inspectie SZW, politie en douane werken samen in het Transport Informatie Expertise Centrum (TIEC). Via deze samenwerking wordt informatie gebundeld. De diensten treden gezamenlijk op om alle vormen van oneerlijke concurrentie in het transport aan te pakken; zoals het inzetten van goedkoop personeel via schijnconstructies. Dit zijn bedrijfsconstructies waarbij de feitelijke situatie afwijkt van de (papieren) situatie. Hierbij is sprake van oneigenlijke concurrentie op arbeids- en marktvoorwaarden waarbij ondernemingen een grotere marge of lagere ritprijs aan kunnen bieden. Dat is oneerlijke concurrentie voor vervoerders die hun werk wel volgens de regels doen.

Tot nog toe zijn dit jaar 47 transportbedrijven onderzocht. De komende tijd zullen meer bedrijven onverwacht worden gecontroleerd. Bij de onderzochte bedrijven stelden de inspectiediensten dit jaar in 60 procent van de gevallen schijnconstructies en/of overige misstanden vast.

BRON: ILENT.nl