De videoanimatie over gezond en veilig werken met asbest maakt snel duidelijk hoe je omgaat met de aanwezigheid van deze gevaarlijke stof in gebouwen, constructies en installaties van voor 1994. In twee minuten wordt het systeem van inventarisatie en verwijdering van asbest, de certificatie en het toezicht uitgelegd.

De aanwezigheid van asbest in een gebouw, constructie of installatie van voor 1994 moet in kaart worden gebracht voorafgaand aan een verbouwing, sloop of onderhoud. Hoe je asbest veilig inventariseert en verwijdert, wordt in deze video uitgelegd. Verder komt aan bod hoe certificering en toezicht zijn geregeld.

BRON: ARBOPORTAAL.NL