DAV1 en DAV2: De feiten op een rij

Als “Deskundig Asbestverwijderaar” ( DAV ) mag u na het behalen van het certificaat aan de slag als asbestsaneerder.

Vanaf 1 maart ziet de opleiding DAV er heel anders uit en praten we vanaf dat moment over DAV 1 en DAV 2.

DAV1

De DAV 1 opleiding is vernieuwd met allerlei nieuwe trainingselementen, de praktijksituaties op onze leslocaties zijn nog meer afgestemd op de praktijk. Wij stomen u in twee dagen klaar om aan het examen DAV 1 deel te kunnen nemen. Het examen vindt plaats op een andere dag.

Voorwaarden voor de DAV1 opleiding:
  • Overhandigen van uw Facefit test uitslag (niet ouder dan een jaar) en het certificaat van een gekeurd masker;
  • Tenminste 18 jaar oud zijn;
  • De Nederlandse taal in woord machtig zijn;
  • Eerste deel van het online instructieprogramma adembescherming afgerond te hebben;
  • U mag niet opgenomen zijn in de lijst van certificaathouders die zijn ingetrokken;
  • U heeft niet in de 24 maanden ervoor een DAV 1 certificaat behaald.

Met het certificaat DAV 1 op zak mag u dan eindelijk aan de slag als asbestsaneerder. De grootste wijziging in deze is dat u vanaf nu door uw werkgever een mentor aangewezen krijgt. Als DAV 1 mag u Risicoklasse 1 en 2 werkzaamheden uitvoeren, maar u mag ook meewerken aan projecten onder toezicht van de DAV 2 of een DTA.

Let op! U mag maar maximaal 6 maanden[1] DAV1 zijn en binnen deze tijd moet u:

Minimaal 240 pakuren gemaakt hebben op aangemelde projecten. Opdrachten volgens het boekje hebben uitgevoerd en zijn gecontroleerd door uw mentor. Voldoet u aan deze twee eisen, dan kunt u zich inschrijven voor de opleiding DAV 2.

DAV2

De DAV2 opleiding is zowel theoretisch als praktisch van aard. We besteden voldoende tijd om u zowel theoretisch als praktisch voor te bereiden op het DAV 2 examen. De opleiding duurt twee dagen en het examen is op een andere dag.

Ook voor de DAV 2 zijn nieuwe eisen opgesteld waaraan u dient te voldoen:

  • In het bezit van een DAV 1 certificaat niet ouder dan 6 maanden;
  • Tweede deel van het online instructieprogramma adembescherming afgerond te hebben en in het bezit van het certificaat;
  • Volledig aantoonbaar ingevuld en afgetekend boekje waaruit blijkt dat het praktijk ervaring deel is uitgevoerd;
  • U mag niet opgenomen zijn in de lijst van certificaathouders die zijn ingetrokken.

Het certificaat DAV 2 is vervolgens drie jaar geldig en na drie jaar geldt een hercertificering DAV 2.

Bestaande DAV certificaten worden automatisch omgezet naar DAV 2, op het moment van hercertificering moet er wel nieuwe kennis op worden gedaan, maar een mentor is niet van toepassing voor de mensen die voor 1 maart 2016 reeds DAV gecertificeerd waren.

[1] Inclusief vakantiedagen, verlof en vakantiedagen.